closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121.

Van Bantam Den 22.' Iunij 1729

p:r eerste secure gelegentheijd met zijn aff aanstaande vertrek

van den adsistent

Iacob Bloet.

„geslote zoldij reecq: laten volgen na de ordre

van uw Edele groot agtb:, wiens dierbaare

personen bevolen hebbende in Godes veijlige, 5 flot

hoede soo blijven met het vereijschte respect /:on„

„derstond:/ hoog Edele gestrenge wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens trouwschuldige

dienaren /:was getekend:/ Ioh:n Sautijn

Hend:k Duirvelt, M:s De Graaff, I=n:

Steenwijk en Simon Groenevelt

/:in margine:/ Bantam den 22.' Iunij 1729.

Confferentie gehouden hee„

„den voor de middag tusschen den

E: heer Johan Sautijn

oppercoopman en gesaghebber

te deser besetting en den rijxbe

stierder Pangerang Pourba

Nagara, benevens den Pan„

„gerangs Coessoema diradja,

Coessoema Ningrat en

Soura diradja, als naderhand

met den radeen Wignia Nagara.

concerneerende de kruijstogt

die