closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder dato 22:' Iunij 1728.

Van Bantam

die sijn Bantamse majesteijt

voorneemens is langs de Lampong

se cust te laten geschieden ter

beveijliging van dat vaarwater

voor de peper en ander handelvaar„

„tuijgen tegens seker bij een gerot

geboefften van Manangcabose,

Iohoreesen en andere Haleijdse

Roovers, die conform de gerugten

tot hun hooft off hopman had„

den eenen, affgeweeken pangerang

Dipattij neev van den pre„

senten Koning van Palimbang.

Navolgens des zulthans toesegginge aan den

gesaghebber op Saturdag Jongstleden, dat ge„

weest is den 18.' deser, zoo verscheen heden voor„

middag binnen Speelwijk den rijxbestierder

Pourba Nagara, benevens de in hooffde deses

benoemde pangerangs, dewelke na gewoont

door den gesaghebber verwelkomt en geleijd zijnde

ter gewoone vergaderzaale, seijde eerstgem:

minister, dat den zulthan zijn E: het

groeten en bekend maken koe zijn majesteijt

persevereerde