closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127.

1729.

Van Bantam Den 28:' Iunij

aan sijn Edelheijt den hoog Ed:le gestren„

„gen heere en m:r Diderik Durven

gouverneur generaal en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India:

Namentlijk.

n:o 1. origineele missive aan welgem:te haar hoogh

Edelens van den oppercoopman

Johan Sautijn gesaghebber

benevens den raad alhier de dato

heden.

„. 2. conferentie gehouden tusschen ged:ten gesaghebber

en den Bantams rijxbestierder

Pouroa Nagara

„. 3. Naamrolletje van de hooffden der roovers

die int Lampongse vaarwater

gesegt werden te swerven onder

het oppergezag van den pangerang

Dipatrij neeff van den koning

van Palimbang.

„. 4. Zoldij reecq: van den adsistent Jacob

in eijgen handen.

Bloet.

/:onderstond:/ Bantam den 28.' Iunij 1729

/:was getekent:/ M:s Wilshuijsen

E: Clercq.

Batavia