closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 28.' Iunij

schip, en andere na de nieuwe maane, om te

sien wat: daar uijt te voorseggen sal weesen

omtrent voorsz: te doene expeditie, waar over

den gesaghebber gisteren na den middag met

den rijxbestierder een nadere conferentie heeft

gehad binnen Speelwijk, werwaards door den

vorst was affgezonden met seker Iavaans

geschrift dicteerende ten principall:

hoe uw Edele groot agtb: altoos sorge hadden

gedragen voor het welweesen van het Bantam„

„se rijk door het verleenen van een tijdige hulpe

en bijstand tegens alle de sulke, die het selve

wilde belagen, off insonderheijt haar voordeelen

in den peperhandel ondermeijnen, en dat uw

Edele groot agtbare ook niet belieffden nate la

„ten zijn majesteijts voor aangetooge kruijs

patchiallangs met het nodige comp:s weegen

te laten voorsien van geweer, kruijt en loot,

item rijs ten behoeve van het daar op bescheijden

volk, welk positijff bij voorsz: geschrift ons

bedunkens voorkomt te weesen een versouk,

off nadere vermaning; reflectie scheijnends

te willen hebben op de successive gedane ver„

soeken van den vorst om een schip; en den

rijxbestierder

129

1729.