closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 28:e Iunij 1729.

sullen kruijssen op de Roovers, die sig aldaar

laten vinden, waar van zij de hooffden sullen

moeten opbrengen bij ontmoetinge, en anders

op de waare berigten dat sij na elders geweeken

mogten weesen aff te vragten de hulp van de

Compagnie, wrant tot wien sal den zulthan

anders sijn toevlugt neemen als tot deselve na

de gewoonte van ouds bij het leeven van des

Zulthans vader, Zulthan aboe Naban

abdul cahar tot heeden ten dage, staande

de Regeeringe van den Zulthan aboel Ha„

Chasin, mochomad Sinoel abadin„

dewijl na de voorige en althoos duurende ge„

„woontens alle hulpe te verwagten is, van

den heere gouverneur generaal voor den zul„

than en zijn rijk, wanneer sulx mogten beno„

digen. (:onderstond:) Bantam dato voorsz: /:lager:/

mij present /:getekend:/ H:s Wilshuijsen

eersten clercq /:onderstond:/ accordeerd /:was getekent:/

M:s Wilshuijsen eerste clercq.

Naamrolletje van de hooffden

der Rovers die in't Lamponse

vaarwater gesegt werden te

Swerven.