closeTerug naar inventaris

Transcriptie

137.

Van Bantam onder dato 28:' Iunij 1729.

swerven onder het oppergezag

van den Pangerang Dipattij

Neeff van den Coning van

Palembang. Namentlijk

Radja Lang

4

Panglima hoebin . - Johoreesen te huijshorende op Sarasan.

Batin facatiboeng;

Josakkoe Boeginees

/:onderstond:/ Bantam den 28.' Iunij 1729 /:was

getekend:/ M:s Wilshuijsen Eerste clercq. ā€”

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

H:r Dideric Durven

Gouverneur Generaal, en dā€™ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, groot agtbare

ontvangen

P:r 5 Iaght

Den Eendragt

Heeren.

den 3.' Julij 1729. ā€”

Eergisteren avond ontrent negen uuren met

ons vier scheepen ten ancker leggende aff en aen

het eijland Rotterdam, wierd mij door den

schipper Nicolaas Schouten wel inhandigt

uw