closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5.' Iulij 1729.

N:o 4. oncostreccq: van de verstrekte rijs voor die

op het schip de stad Leijden.

„. 5. conferentie gehouden tusschen den gesagheb„

„ber voorm:t en den Bantams

rijxbestierder C: s: als nader

hand met den vorst.

/:onderstond:/ Bantam den 5.e Iulij 1729.

/:was getekent:/ H:s Wilshuijsen eerste clercq

/:lager:/ IBB: gaat nog mede buijten de briev, een

pakje met monster lappen van den Zultan.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

en M„r Diderik Durren

Gouverneur generaal en d' Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot agtb:

Erntfeste, manhaffte, wel wijse

P:r den inlander

Saljamad

voorsienige, seer genereuse en

wijd gebiedende heeren.

conform het genoteerde bij onsen Iongste aan

uw: Edele groot agtbare van den 28:' Iunij laatstleden

moesten

143