closeTerug naar inventaris

Transcriptie

147.

Van Bantam Den 5.' Iulij 1729.

en Simon Groenevelt /:in margine:/ Ban

tam Den 5.' Iulij 1729.

Conferentie gehouden tus

„schen den E: heer Johan Sautijn

oppercoopman en gesaghebber

te deser besetting, en den Rijx„

„bestierder Pangerang Pourba

Nagara, als naderhand met

denselve en den hadeen wignia

Nagara benevens de pange„

„rangs Coessoema diradja

Coessoema ningrat, soura

diradja en den Sulthan.

wanneer den rijxbestierder voormeld den 30:e Iunij

Jongstleden voor reecq: van den Zultkan binnen

Speelwijk kwam affhaalen de 15000. mexicaanse

realen, die in betaling van peper met ’t schip Lin„

„schooten den 28.e bevorens alhier waren aangebragt

soo is ter selver gelegentheijt dien minister door

den gesaghebber bekend gemaakt geworden dat

haar hoog Edelens geen ligt scheepken aan de hand

hadden dat bequaam was om te kruijssen op de roovers

in.