closeTerug naar inventaris

Transcriptie

161.

Van Bantam Den 25:' Julij 1729.

Neemen bij desen voor te dragen, en een ander

stuurman te versoeken om ’t' zij op de snip

off veerman geplaatst te werden nade g'eerds

dispositie van uw EEdele groot agtb:, wien wij

verder schuldpligtig de eer hebben te berigten

dat de verversching, bij de overheeden van ’t schip

Middelwout versogd, besteld geworden is volgens

nevensleggend extract brievje, waar ook bij

gaat een oncost reecq: van dies bedragen ter

somme van ƒ 198: 7: 8:, dewelke eerbiedig ver„

soeke affte schrijven bij de Bantamse handel

„boekjens.

het schip Middelwout en de Pallas heeft men

heeden de Bantamse baaij sien passeeren. en

desen hier mede besluijtende verblijven met eerbied

/:onderstond:/ hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens gehoorsame die„

„naren /:was getekend:/ Ioh:n Sautijn,

M:r De Graaff, J:n Steenwijk en Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam den 25.'

Iulij 1729.

Cheribon.

Aan den heer Johan Donker van der hoff

Coopman en resident comp:s wegen, benevens den Raad aldaar.

E: Erntfest: