closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' Iulij 1729.

Bekomen uw: Edele groot agtb: daar mede te rug:

zijnde dien corl droog en zuijver de overheeden

van gemelten bodem ten volkomen genoegen

met den gewoonen uijtslag van twee ten honderd

toegewoogen, navolgens de nevensgaande verkla„

ring van de daar over gesteld geweest zijnde ge„

„committeerdens de assistenten Gerard Brand

en Gerard Albert Dubbeldekop: zoo dat

niet twijffelen off voorsz: ladinge sal als de

vorige wel uijtgeleverd werden: bedragende

met eenige ongelden daar op gevallen ƒ76943: 3:—

volgens bijleggend factuur, dat in’t geheel

rendeert met het kostende der nevensgaande

200. potten gevorderde goede wit kalk voor ’t

ambagtsquartier tot Batavia ƒ 77213:3:

en staat den koning aan d’comp: ten agteren

realen 12374: 20: 8:

voorts zullen niet verzuijmen soo dra

een naamwaardige quantiteijt peper alhier

sal aangebragt weesen daar van schuldplig„

„tige kennis te geeven.

het galjoot De snip en de patchiallang

de Veerman bewaaren als nog dese Rheede

tot nadere ordre des zulthans.

De

165.