closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Julij 1729.

ons kan overleggen hoe best die gebouwen met

de minste kosten weder in behoorlijke esse te

brengen sullen weesen, maar die ook van het

minder off meerder daar aan ontbreekende

sal konnen oordeelen ten eijnde in staat te ge„

raken een waar en duijdelijk berigt daar

van te geeven, om daar op te erlangen uw Edele

groot agtb: hoog g'eerde beveelen.

Een schriftelijke aanwijsing van het te kort ont

„vangene op onse Jongste eijsschen van benodigtheeden

voor dit comptoir neemende vrijheijd hier

nevens te zenden met eerbiedig versoek ons

deselve mogen toegesonden werden. Benevens

een predicant tot het bedienen der k: sacramen„

„ten.

uijt straat Sunda gisteren ontvangen zijn„

„de een brievje daags bevorens geschreven door de

overheeden van ’t schip Middelwout komends

uijt Nederland laten wij het selve in copia

desen verzellen, met onderdanig berigt hoe

de verversching daar bij versogd ken ten selven

dage per 's landsboot de Hoesthuijn van

hier is toegezonden geworden.

De ordinaire Bantamse beurd-lieden op

Cherioon

167.