closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' Iulij 1729.

Cheribon Ratoe Baggoes amad, en

Ingabeij Taranga doeta zijn heden ter ordre

des konings in geselschap van den arabischen

paap oemar van hier weder derwaarts

vertrokken eenelijk met een open brievje

ten hunnen geleijde.

zedert den 17. tot den 21.' deser is alhier, tot

groot ongerieff in't halen van drinkwater,

voor ’s Comp:s besettelingen ten desen comp„

„toire, opgest op 't geweest de groote rivier, om

die te doen swellen tot gemak voor den vorst

in’t opvaren van deselve, tot voor zijn

moeders wooninge, alwaar den 18.e deser

het bruijlofts teest gegeven heeft voor.

zijne dogter Ratoe Zeeka, die daags

bevorens was in huwelijk getreeden, met

een verre neev van zijn majesteijt in

name Ratoe Baggoes wangsa coessoema.

wijders gaan hier nog nevens drie schuld

reerq: van duttimmerman Jacob.

Schoon van Hoorn en de kooplopers

Dirk Schepens van Maseijk, en

Lauwrens huijser van amsterdam.

de twee eerste op Linschooten en den

laatsten