closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iulij 1729.

laatsten op de patchiallang de veerman

bescheijden; Dewelke alhier een halve maand

door indispositie in’s comp=s hospitaal ge„

plaatst geweest en hersteld op hun bescheijde

bodems weder overgegaan zijn.

voorsz:

't sedert het affsenden van onse Iongste advijsen

sijn Bantam gepasseerd vier scheepen uijt de

west, item den 20.' deser uijt de oost oan het

retour Iagt Ridderkerk, verseld van twee

vaartuijgen met hollandse zeijlagien

waar van men het eene ten selven dage

en het andere daags daar aen weder heeft sien

na den oosten stevenen.

waar mede desen besluijtende verblijven

met schuldpligtige eerbied /:onderstond:/

hoog Edele gestrenge, wijd gebiedende heeren

/:lager:/ uw: hoog Edelens onderdanige diena

„ren /:was getekend:/ Joh:n Sautijn

Hend:k Duirvelt, M:r de Graaff,

n Reenwijk en Simon groe

„nevelt /:in margine:/ Bantam

Den 22.' Iulij 1729.

Register

169.