closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den 10.' Aug:s A:o 1729.

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen den 12.

agtb:, Erntfeste, manhafte, wel

augs. 1729

E:r den Inlander

wijse, voorsienige seer genereu„

salamat.

„se en wijd gebiedende heeren.

vermits zedert het affsenden onser Iongste eer„

„biedige advijsen aan uw Edele groot agtb: van den

25. Iulij laatstleden van hier aan het schip

de hopvogel volgens de bijleggende copia qui„

„tantie besteld geworden is eenige ververssing

dewelke voor de varends op dien bodem was gere„

„quireerd door kunnen schipper Cornelis Swaag

bij seker brievje dat gedagtekend zijnde den

2.' deser in extract met het andwoord daar

op hier nevens gaat: soo geeven ons de eere

uw Edele groot agtb: daarvan bij desen te geeven

pligtschuldige communicatie met re„

„verentelijk versoek het bedrage van voorsz:

ververssching ter somma van ƒ 229: 10:

conform de annexe oncost reecq: bij de

Bantamse handelboekjes te mogen laten aff„

schrijven, soo mede alsulke ƒ336:—:— als na„

„volgens een nadere bijgaande oncostreeck:

gegoeden heeft het drinkwater dat men in

de