closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10.' aug=s 1729.

menschen van dat eijland meede, als

wanneer onder zeijl gingen tegens den

avond, tot des anderen daags 's morgens.

en gekomen zijnde voor Waroe, namen

van daar 4. item van Iawing 2. en

van moelaciri 5. Inwoonders mede

staken vervolgens over na Poulo Pangian

van daar na Poulo moendoek tot

Sagamat, alwaar een vaartuijg

opliepen met drie menschen, die door

dese quaaddoenders van leven en goede„

ren beroofft wierden.

voorts stildeuscours na Bangka

en gekomen sijnde op Blitong, verkog„

„ten zij mij aldaar aan een inwoon„

der van dat eijland, die mij weder

verkogt aan een chinees met name

Nachoda Iagoeng voor 23. sp=a

realen, waar mede op Bantam

behoudenben aangekomen.

wijders is het getal der vaartuijgen

van de gemelte roovers sterk 4. stux

en zijn de hooffden van deselve gen:t

Batin, Polo, Tamboel, Trong, Tingi,

en.

181.