closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10.e aug=s 1729.

en Loka: ses te samen. alle Johoreesen

en t. huijshoorende op Blitong, dog

Tingi en Trong souden ook wooningen

hebben op P=lo Rakit

verder zijn mijn makkers op Bli„

„tong verbleven.

onderstond Bantam Den 31.e Iulij 1729. /lager,

mij present, en geteekend, M:s Wilshuijsen d=t

clercq /:onderstond:/ accordeerd /:was getekent:/

M: Wilshuijsen d:a clercq

Batavia

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M=r Diderik Durven

Gouverneur Generaal en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen den 25:'

augustus a:o 1729

agtbare, Erntfeste, manhafte

P„r de patchiallang

De Haeij.

wel wijse, voorsienige, Seer

genereuse en wijd gebiedende

heeren.

De patchiallang De haeij waar mede in dato 22:'

deser.