closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31:e Augusti 1729.

N:o 1. 2. a3. voor de aangeschrevene prijs van rd:s 1298:—

gerieft te werden: dog gevalde het andere monster

van die kleeden gemerkt n:o 4. zijn hoogheijt niet

nog ook tegens de aangeschrevene prijs van rd:s 33 7/8.

het p:s de ontvangene 6. stux alegias, waar voor

eenelijk rd:s 11. het p:s heeft geboden: oversulx

werden deselve altans met de voorsz: gobars

te rugzending van deselve

robar

met de

mattaram te rug gesonden, en uw: Edele groot

agtb: uijt name, ende op het versoek van den

vorst bij desen, hoewel het wel wat gracieus

'skonings dankbetuijging had behooren te geschieden bedankt voor ’t ge„

voorde specerijen

schenk der specerijen, bestaande in

125. lb: canneel

125. „. foelij

50. „. noten muscaat en

50. „. garioffel nagelen.

die zijn hoogheijt seer gretig ontvongen bergen

liet, zijnde op desselvs nadere vrage na de versog„

„te 100. lasten rijs, den vorst onder uw' Edele

groot agtb: vrundelijke groete in welvougen

„de termen bekent gemaakt de ongemeene schaars„

vrage na de versogte rijs

heijt van dat graan tot Batavia, en zoo me„

de hoe de comp: van dat voedsel moest inkoop

antwoord daar op

doen bij de kleene maat, tot spijse voor hare

dienaren; waar over soo het scheen vremd toe

hoorden.