closeTerug naar inventaris

Transcriptie

193.

Van Bantam Den 31:' Augusti 1729.

gepromoveerden provisionelen d:o Hendrik van

der zande, alle met de gagie volgens hun quali„

„teijt bij dese nevens eenige mindere gebenificeer„

„dens voor hun bekome actens ootmoedige dank„

„baarheijd, met belofte van een ijgelijk door dese

gunste aangespoord, te meerder vigilantie in haar alost.

het beijveren zijner opgelegden dienst te zullen

laten blijken.

wijders hebben niet mogen versuijmen aan uw

Edele groot agtbare te laten toekomen seker re„

laas, dat alhier ter secretarije op den 26:' april rlaas van seker veronge„

„lijkt chinees.

I:o leden gedaan is door een Chinees kandelaar

in name Tanjauwko, denwelke in zijn te rug

reijse van Tringano, een eijland gelegen beoosten

Iohoor, met zijn vaartuijg geraakt is op het

drooge van een der duijsend eijlanden met name

Gossong Bandan, en op het selve tot ligting van

dat vaartuijg een gedeelte der inlading hebben„

„de gebragt, heeft het hooft van dat eijland tom

„mishandelt door een bantam

mier op het eijland gossong

Baildan.

megon abon, deselve en ook het vaartuijg met

alleen aangeslagen, maar ook seer slegt gehandelt

met het volk van het selve, waar van de meeste

na Lampong en aan Bantamse visschers voor

slaven.