closeTerug naar inventaris

Transcriptie

199.

Van Bantam Den 31:' aug=s 1729.

dog ontveijnst hebbende ons het vermoorden eener antwoord daar op

Europees door seker Bantams Javaan, als nog

onbekend te zijn, is gemelte Wignia Nagara met

zijn uijtgestreeke troni stilswijgende, en de schou„

deren ophalende vertrokken: overtuijgt hoe men onse betragting

van onse kant alle mogelijke toegeeventheijd ge„

„bruijkt, en helpt faciliteeren het gerequireerd

wordende door den koning en het keijlsaamste

voor de gemeente tot conservatie vande ruste.

wijders verseld dese request gepresenteerd door de

vrienden van een oude Ia bijna affgeleeffde sla„

„vinne van de Comp: in name Balaijoe van versoek om vrijd om voor

een comp:s slavinne

Balij, om voor een sommetje van rd=s 20. in vrij„

„dom haar dagen te mogen eijndigen, 't zelve

versoek nogmaals voorgedragen zijnde aan

n

vre 1725.

^in

uw Edele groot agtb: is het wel te denken dat

de vier gepasseerde Iaren dese oude vrouws ge„

„stalte nog merkelijk verswakt hebbende wij

van dese last post met believen van uw' Edele

groot agtb: gaerne waren ontslagen, invouge

wij te deser occasie doen van ses stux opgebrag

„ses lijffeijgenen gaan over

volgens haar naamrolle

6

met hunne examinatien

„te en altans overvarende lijffeijgenen, volgens en oncostreerq amp;c=a

naamrolle met de daar toe vereijscht werdende

gerecolleerde.