closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sten.

Van Bantam onder dato 31:' aug:s 1729.

3. segge drie chineese kisten daar in des relatants kleeden.

14. „. veerthien cattijs amphioen.

1. een picol ijsere spijkers insoort.

2. „. twee bijlen.

2. „. twee mamoetjes

29. „. negen en twintig cattijs caret,

3. „. drie custkleeden cambaeijen.

1.

„. een dieploot.

29:

„. negen en twintig cattijs oud koper.

4. „. vier slaap kussens

4. „. vier theijl oud zilver

1.

„. een kopere becken.

14. „. veerthien soo snaphanen, als pistolen.

1.

„. en Chineese kouwer

1.

3

„. een kleender d=o

3. „. drie potten Chineese

4. „. vier piecken, en

1. „. watervat.

onderstond, aldus gerelateerd tot Bantam den 26.'

april a:o 1729. ter presentie van W:m P=l Bax en G:e

Alt:o Dubbeldekop beijde provisioneele adsistenten

in dienst der E: Comp:, die de minute deses nevens

den relatant en mij eerste clercq hebben onderteekend.

/:onderstond:/ accord:t /:was getekent:/ M: Wilshuijsen E: clercq.

Extract

219