closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' aug:s A:o 1729.

hebben, hij als dan belooft had hem te sullen bij

komen, om sig mede te begeeven onder de be„

„scherming van voorsz: prins, bekend naast

zijn broeder pangerang Radja voor een der

grootste schuijlhouders tot Bantam van weg

gelopen slaven: onder welke den confessant

segt bij den selve gesien te hebben een slaav van

den overleden commissaris Rijkert Heere

met name Pankap, buijten en behalve een

groot aantal andere gevlugte lijffeijgenen van

Batavia, die den confessant segt Iuijst bij

hun namen niet soo wel als op ’t aansien

te kennen. en eijndigde hier mede dese zijne

examinatie. onderstond, dat aldus passeerde

tot Bantam dato gemeld, lager, een teecken

daar bij geschreven, dit gesteld bij den confessant

in margine, ons present als gecommitteerde

lieden, getekent, Simon groenevelt en

C:n Moorendaal, nog lager, ’t oirkonds

en was getekend, M:s Wilshuijsen eerste

clercq.

Heden Den 24.' maij 1729. Compareerde

Expreste

voor ons ondergeschreven gecommitteerde

leeden van den raad van Iustitie te deser

besetting