closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den 6.' October A:o 1729.

Batavia.

Aan Zijn Edelheijt, den hoog Edelen gesw: heere en

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

agtbare, Erntfeste, manhafte

ontvangen

P.r Bappaoemar

wel wijse, voorsienige, seer ge

den 7:' october

1729.

nereuse en wijd gebiedende

heeren.

ons Jongste schrijven aan uw: Edele groot agtbare

geweest zijnde den 7. der laatst affgeweken

maand, dient desen eenelijk tot eerbiedige com„

„municatie, dat gisteren alhier gepasseert zijn

twee compagnies bodems uijt de oost en heden

morgen de retourscheepen onder de vlagge van

den commandeur Willem De Smith, mits

„gaders nog den 4.' deser 2. bodems uijt den weste

oost keen zeijlende.

Den voorraat alhier der peper is tot ruijm

1400. bharen geaccresseerd, met dewelke te harpen

gisteren.

241.