closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' October A:o 1729.

gisteren gemaakt geworden zijnde een begin„

zullen wij desen hier mede dus kortelijk be„

„luijten en blijven met eerbied /:onderstond:/

hoog Edele gestrenge wijd gebiedende heeren /:lager:/

uw hoog Edelens onderdanige dienaren /:was ge„

5b: De

tekent:/ Ioh:n Sautijn,

Graaff, I:n Steenwijk, en Simon groene

velt /:in margine:/ Bantam den 6.' october 1729.

Register der Papieren.

gaande op heden van hier na

Batavia P:r Inlands vaar„

tuijg in handen van den chinees

Poeatsjoewankoe geconsigneerd

aan zijn Edelheijt den hoog Edelen

gestrengen heere en M=r

Diderik Durven

gouverneur generaal van

Nederlands Indra namentl:

N:o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog Edel:s

van den oppercoopman Iohan

Sautijn gezaghebber benevens

den raad alhier de dato keden.

„. 2. Twee oncostreecq: wegens verstrekt drinkwater

aan.