closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' october 1729

aan het schip meijnden en nopende

eenig ijser ten behoeve het roer

van het retourneerende schip

Leijden belopende te samen een

Sommerje van ƒ 57: 22:—

N:o 3. Notitie van eenige onbequame verkogt comp:s

goederen.

„. 4. verklaring verleend door de timmerlieden

alhier c: s: nopende de slegte ge„

steltheijt van 's landsboot de

Moesthuijn:

„. 5. Resolutie daar omtrent genomen in

raads van Bantam de dato

heeden.

„. 6. generalen eijs opneem van ’s Comp:s goe„

„deren en effecten alhier onder

ult:o aug=s Iongstleden.

(:onderstond:) Bantam den 22:' october 1729. (:was

getekent:) M:s Wilshuijsen Eerste clercq.

Batavia

Aan sijn Edelheijt den hoog Edelen gestrengen heere en

M:r Diderik Durven, Gouverneur generaal

ende Edele heeren Raaden van Nederlands India

Hoog.

243.