closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' october: 1729.—

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den chinees

Poeatsjoewanko

agtb:, Erntfeste, manhaffte

ontvangen den 25.'

october 1729.

wel wijse voorsienige, seer

genereuse heeren.

Den voorraad alhier der peper, sedert het aff„

„zenden onser Iongste advijsen aan uw Edele groot

agtb: van den 6: deser tot ruijm 1900. bhaaren

geaccresseert, en daar van geharpt zijnde

1000. d=tos heeft den koning bewoogen den gezag

hebber te laten versoeken, dat met believen

van uw Edele groot agtb: een schip met con„

„tanten tot den affhaal en betaling van dien

korl mogte herwaarts komen.

Twee oncootreecqueningen neemen de vrijheijt

hier nevens te zenden wegens verstrekt drink„

water aan het Iongst na Cochim vertrokken

schip Meijnden, en van Zodanig gemaakt

ijserwerk, als hebben laten affgeeven op ’t versoek

der overheeden van ’t retourschip de stad Leijden

tot gebruijk aan het roer van dien bodem, te

samen belopende een sommetje van ƒ 57: 22:

dewelke versoeken te mogen laten affschrijven

bij