closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23:' october 1729.

Batavia

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestr: heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India

Hoog Edele, gestrenge, groot

6

P„r den chinees

agtb:, Erntfeste, manhaffte

Kokitko.

wel wijse, voorsienige, seer

genereuse en wijd gebiedende neeren.

Na het affzenden van ons schrijven aan uw Edele

groot agtb. van den 22.' deser ontvangen hebbende

uijt het Leeuwse schip Toetelingskerk een

„dage

brievje ten selven geschreven bij Gerrit siers schipper

van dien bodem, behoude daar mede in straat

Zunda gearriveerd; soo vinden ons verpligt het

selve uw„ Edele groot agtb: in extract ten spoe„

„digste hier nevens te zenden, bezijden den daar

in ontvangen gesloten briev gecarteerd aan

zijn Edelheijt den geweesen heere gouverneur

generaal Hattheus De Haan /: L: H:/ en

de Edele heeren raaden van Nederlands India

tot.

247.