closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23.' october 1729.

Tot Batavia; staande de verversching bij gedag„

„ten schipper versogt nog heden avond te werden

voldaan: terwijle hier mede met eerbiedsrblijven

(:onderstond:) hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende

heeren (:lager:/ uw hoog Edelens gehoorsame diend„

„ren (:was getekent:) Joh:n Sautijn, Hend:k

Duurvelt, M:s de Graaff, J:n Steenwijk

Simon groenevelt, en adriaan van der

kroes (:in margine:) Bantam den 23:' october

1729.

Register der papieren

gaande op heden van hier na Ba„

„tavia p:r den Zergeant Ian

huijbertsz: geassisteert door

vier schildergasten, geconsigneert

aan zijn Edelheijt, den hoog Edele

groot agtbaren heere m=r

Diderik Durven

gouverneur generaal en d’ Edele

heeren raaden van Nederlands

India, als.

N:o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog

Ed:s van den oppercoopman Johan

Sautijn