closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255

Van Bantam Den 21.' November 1729.

hollands paijement, anders, dan tegens 30. dubbel„

„de stuijvers de reaal te ontvangen: zoo dat het

goud met Noordbeek te rug zullende zenden,

het paijement ten dienst van dit comptoir

staat aangehouden te werden.—

Dat den moordenaar Sikidjang, die den soldaat

Ian Scheij van mentsz, publicq ter markt van

Carrang-antoe den doodsteek toebragt, navol

„gens het genoteerde bij den onse van den 31:' aug=s

laastleden, waarlijk een maleijer is geweest, heb

ben wij bij nader ondersoek bevonden met de

waarheijt over een te komen; en is oversulx ge„

„rustelijk door den gesaghebber ten dage, wanneer

hij als voormeld ten hove was, zijn hoogheijt wel

ernstig voorgehouden geworden, dat het doen straf„

„sen van dien booswigt, buijten onse voorkennisse

en sonder denselve daar toe aan ons over te

geeven, uw Edele groot agtb: insgelijx niet mn„

„der aanstotelijk was te voren gekomen: waar

op zijn hoogheijt repliceerde te sustineeren

daar toe bevoegt geweest te zijn, alsoo hemwel

eertijds was toegelaten geworden seekere Ben„

„gaalders, die bij nagt Speelwijk hadden willen

beklimmen.