closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November 1729.

voor den zultaan zijn net Noordbeek alhier

nog overgebragt geworden 13000. spaanse realen

in betaling van peper. benevens 5000. rd=s paije„

„ment zeenws, en 5000. dito hollandia. zullende

ook p=r naaste aan uw Edele groot agtb: bedeelen

de uijtkomst der 12000. ponden buskruijt en de ver„

„der gesonden benodigt heden voor dit Comptoir

soodra die goederen uijt voorsz: bodem zullen

ontlost en alhier in ’s comp=s pakhuijsen overge„

„bragt weesen.

maar belangende de reeden waarom de vrijheijt ge„

„nomen hebben een eijsch van 20000. rd=s paijement

te doen is eenelijk, om dat die vordering voorsen

rond Iaar is geschied, daar men alhier anders ge„

woon geweest is, alle halv Iaren een eijsch, soo van

contanten, als andere benodigtheeden, voor dit

Comptoir Comp=s weegen te laten affgaan, als

wanneer ordinair geeijscht en gesonden geworden

is 8000. â 10000. rd=s paijement, die men alhier

tot den dagelijxen uijtgaav wel benodigt heefft;

wes wij verhoope van uw Edele groot agtb: een

gunstige inschickinge daar omtrent te zullen

erlangen.

Den ondercoopman en administrat:r Mauritius

de.