closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den 21.' November A:o 1729.

als dan bevestigt te mogen werden na de gegevene

preuven van bequaamheijt.

De bij ons versogte en herwaarts gezonde 71. coppen

sijn excepto een corporaal, die op reijs gestorven

is, wel overgekomen, en behoorlijk alhier geplaats, als

2. pennisten.

3. zergeants.

1. onderclirurgijn

1. Zadelmaker.

1. groffsmit voor speelwijk

2. timmerlieden

4. Corporaals

2. tamboers, en

54. schildergasten

zoo tot plaatsvullinge der overledene, als tot vervang

van eenige dienaren, die haar verbonden tijd uijtge

„diend, mitsgaders om hunne verlossinge versogt heb„

„ben, en nevens de vier incurabele personen, bij

retour van gemelten bodem staan over te komen.

ook heeft mende bewuste boeijbouts, en het verdere

daar bij gehorende te rug ontvangen: en bedanken

wij uw Edele groot agtb: eerbiedig voor de toesending

der alhier insgelijx wel overgekomen 12. stux inland„

„k ket engangers op ons versoek, om aangehouden,

en gebruijkt te werden tot het Zuijveren

der gragt om Speelwijk en andere noodsakelijk

„ke diensten.

Den.