closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729—

doen vast maken, in’t gesigt van

speelwijk met kettings aan een

paal van seker Batavias weg„

„loper, die op dieffte betrapt, en door

parthij chineesen ten selven dage

gemast is

/:onderstond:/ Bantam Den 6:' December 1729 /:was

getekent:/ M:s Wilshuijsen eerste clercq /:ter Zijde:/

A: nog gaan teffens mede in een hout kasje, de

Bantamse handelboekjes gesloten onder ult:o aug=s

Jongstleden: benevens een verzegeld sakje met 250.

Japars en

goute Coubangs.

Batavia

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gest:e heere en M:r

Diderik Durven

Gouverneur Generaal, en d' Edele Heeren Raden

van Nederlands India

Hoog Edele, gestrenge, groot

P„r het schip

Noordbeek

agtbare, Erntfeste, manhafte

ontvangen

den 10. December

1729.

wel wijse, voorsienige, seer.

genereuse en wijd gebie„

„dende Heere.

Dewijl