closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' December A:o 1729.

Dewijl het schip Noordbeek sedert het affzenden

van ons laatst eerbiedig schrijven aan uEd: groot

agtb: de dato 21.' November Jongstleden met 1760:

bharen suijvere, drooge, swarte peper ten genoege

der overheeden van gemelten bodem met een uijtslag

off overwigt van twee ten hondert, volgens nevens

„gaende verklaring van de daar over gestelt geweest

zijnde gecommitteerdens de adsistenten Gerrard

Brand en Gerrard albert Dubbelde kop beladen

is geraakt: laten wij het selve daar mede altans

uijt dese rheede ter g’eerde ordre van uEd: groot agtb:

na Batavia vertrecken, en teffens daar mede

overvaren de Bantamse verlossers en incurablen

bestaande volgens bij leggende naamrollen uijt

1. p„l adsistent.

4. zergeants

2. onderchirurgijns

1. Zadelmaker geweest in dienst van den koning.

2. huijstimmerlieden.

5. Corporaals

2. tamboers, en

37 schildergasten.

54. koppen te samen, welkers affgesloten zoldij

reecq: hier bij overgaan; mitsgaders in een apart

vierkant hout kasje, gemerkt de, de Bantamse

handelboekjes, gesloten onder ult:o augustij Jongst„

„leden, dewelke alvorens op het sluijten derselve

behoorlijk in raade op den 15:' November Jongstleden

volgens.