closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

volgens onse resolutie in extract hier nevens

zijn geresumeerd, en is voorts bevonden.

Dat de Bantamse lasten van A:o 17 23/29 belopen.

73053:12:—

ƒ

en waren die van het Iaar te voren - - - - - - - -

72121: 10: —.

4

sulx dit Iaar eenelijk meerder lasten dan a:o passat

932: 2:

ƒ

De suijvere winsten van A:o 17 3/29. zijn . - ƒ 7494:14:

en die van a:o bevorens geweest

11124:13

8.

gevolglijk dit Iaar minder winsten als a:o bevorens.

8.

3629:19

K

zulx dit comptoir van desen Iare meerder veragtert is,

als ’t Ioar te voren

8.

4

4562:

1.

Door dien de onkosten van ’t guarnisoen, mitsgaders

de ordinaire guarnisoens, item slaven en

ketengangers

ongelden, reparatien, en timmeragien

extraordinaire

verstreckingen aan den Bantamsen koning, condem„

natien etc=a van dit Iaar onvermijdelijk meerder

belopen hebben als a:o pass=o; en ook om dat men

boven dien gehad heeft extraordinaire

ongelden ontrent

de alhier geweest zijnde kruijsvaartuijgen het galjoot

De suin, de boot de Boode, en de patchiallang de veerman

mitsgaders eenige buijten gewoone scheeps zoldijen

en diverse gedane onkosten aan scheepen, gelijk dat

alles staat g’expresseert in de nevens gaende bevinding

die ook aantoond de restanten; en dat de khining schen„

kagie reecq: a:o Jongstleden te voren stond ƒ 376: 9: 8:

mitsg:s hoe deselve dit Iaer ten agteren is „. 1423: 10: 8:,

gaande de reecq: van de voorsz: hoognodige reparatie

alhier