closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

alhier in den hijd van twaalff maanden gedaan

bezijden een dito van de voor aengetoogen extra

„ordinaire verstrecking aan den koning, hier ne„

„vens, verzelt van het cognoiscement factuur,

belopende in’t geheel eene somma van ƒ 97293: 15:—

waar onder, buijten en behalven het bedragen

der voorsz: ladinge peper in Noordbeek gemelt

met de oncosten daar op gevallen etc:a geteld zijn

sodanige ƒ77:10:— als aan ongelden zijn gevallen,

op den bereeds tot uEd: groot agtb: overgezondene

Barkat van Sambauwa, en den slaav Mosis

van Benaalen /:vermeld staande bij onse

Jongste voorsz: / item ook alsulke 250. Japance

goude conbangs, als voor reecq: van den koning

herwaarts gezonden zijnde, altans in een

sakje verzeegeld en gemerkt Z: C: bij desen te

rug gaan blijvende de reecq: van den Zulthan

te voren realen 101: 57:, maar geen naamwaer

„dige quantiteijt peper alhier p=r restant.

De laatst herwaards gezonden 12000. ponden bus„

kruijt, en de verdere benodigt heden voor dit comp„

niet

toir konnen wij noteeren, dat alle wel uijtgekomen

zijn; om dat op de rijs ter quantiteijt van 35: lasten

door de overheeden van Noordbeek zijn te kort

geleverd