closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

agtb: welduijdinge goed gevonden in het selve pak

„huijs nog voor de verdere doorbrake van het pre„

„sente wester zaijsoen eene steene vloer te laten

metselen, en over deselve leggen een loose hout dito:

om reedenen, als bij onse resolutie, dienthalven op den

5:e deser genomen, en in copia hier nevens staat g'ex

„primeerd, Terwijl men met de verdere hoognodige

reparatie omtrent het selve, ende daar naast staen,

„de andere bouwvallige pakhuijsen etc=a sullen wag„

„ten ter tijd en wijle wij daar toe sullen hebben

erlangt licentie van uEd: agtbare: Tot wiens

g’eerde speculatie nog in copia overgaat een

rapport, op den eersten deser aan den gezaghebber gedaen

door den capitain Hendrik Duirvelt, den fiscaal

Ian Steenwijk en eersticlerq Mattheus Wilshuijse

waar bij uEd: groot agtb: des believende konnen

beoogen, hoe koel deselve ten dage voorsz: door den

rijxbestierder pangerang Pourba Nagara bijeegend

geworden zijn, wanneer men dien minister door

als expres daar toe gecommitteert geweest zijnde

nader liet aanweesen om de billijke restitutie van

den Chinees Pangjauwkos ontnomen goederen, en

sodanigen mansslaav in name Tanglaij, als navolgens het

bereeds voor aff genoteerde bij onsen Jongsten voorm:t nog eijgen

off.