closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

ses bodems uijt den oosten, die wij sustineerende Jongst

gedepecteerde retourscheepen te weesen.

waar meds desen besluijtende verblijven met schul„

„digo eerbied /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge, wijd

gebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens gehoor

samen dienaren /:was getekend:/ Ioh:n Sautijn

H:k Duiwelt, M:r De Graaff J:n Seenwijk, Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam Den 6„' December

A:o 1729.

Gevinding op de Bantamse

Negotieboeken d„ A:o 17 23/29: waar bij reve„

„rentelijk werd aangethoond wat lasten

en ongelden, dit comptoir heeft ge„

„dragen tot vergelijking der voorja„

„rige d:o, dewelke vermeerdert, offte

vermindert sijn met demonstratie

waar door dit een en ander is ver„

oorsaakt, Namentlijk.

De lasten generaliter, geduirende dit boekjaar bedragen„

73053: 12:—

27 vn

en a:o 17 3/28.

10:

„.

72121

Dus nu meerder

932.

2

—.

De ruwe winsten geduirende den loop deser boeken

rendeeren.

7682: 16:—

En a:o pass=o

11402: 5: 8

v

Dus nu minder

3719:

8.

9:

. „.

Dese.

3