closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

Van Bantam onder

dato

6:' December A

Dese vermindering is alleen der wat if, dat geduirende

dit boekjaar op reecq: van winnende maandgelden aan

de E: Comp: dienaren soo veel kleeden en contanten met

sijn uijtgereijkt dan verleden Iaar; waar door alhier

principaal de advancen proflueeren.

het

geprotiteerde op de verkogte en op reek:e van verdiende maand

gelden uijtgereijkte kleeden etc=a bedraagt

4977:10:

—.

en

de advance wegens het opgeld van 4. stuijvers

op de rd:r op diverse gedane verstreckingen

knso aan ’s E: Comp=s dienaren alhier beloopt„

1

2196:

het geadvanceerde op de verkogte passe zeguls bedraegt ƒ. 509:

5.

gevolgelijk de ruwe winsten en inkomsten rendeeren

ƒ 7684

16:

Te.

waar tegens ten laste der winstreek: is affgesz: als volgt.

wegens verlies van 575: lb: rijs, dewelke door de scheeps overheeden

van ’t schip wassenaar op een quantiteijt van 46000:- lb:

te kort sijn uijtgeleverd sijnde 1¼. p=r c:to spillagie Cos„

„ten.-

18: 4:

wegens 766. lb: dier graan en als even, door de

scheeps overheeden van ’t schip het vaderland

getrouw op een quantiteijt van lb: 61333 1/3.

27

17:

gens 191. lb: door de overheeden van ’t schip de

we

stad Leijden op een quantiteijt van 16333:2.

lb: rijs

6:16

Item over 3715. lb: rijs spillagie op een verstrek„

te quantiteijt van lb: 194704: en het na

meeten van lb: 33016. st samen 247720.

lb: â 1.½. p=r cento ten desen comptoire

soo door spiclagie, als wel het ongedierte

int graan maguazijn vermindert

5:

135

kosten.

186

2:

weshalven na afstrek van opgem: verlies de ware

winsten nog behouden.

Ten volgen de lastposten ijder in het bijsonder aen

„vang neemende met de

vermeerderde lastposten, namentlijk

smondkosten van ’t guarnisoen in dit Iaar.

ƒ 22472

18

En in voorleden Iaar waren deselve

14

„. 20608

weshalven altans meerder

Dese

8:

ƒ

ƒ 7494:

1864

14

1729.

8