closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 12.' December A„o 1729.

hem sonder sout in betaling mag werden toegezonden

een hondert coijangs rijst, want wie soude uw'

hoog Edelens zoon in alle ’t geene hem soude mogen

ontbreeken, anders om hulpe en adsistentie versoeken

dan alleen den heere gouverneur generaal Diderik

Durven ende de raaden van India, aan wien hij

van den beginne tot den eijnde toe, steeds ende

alshoof om derselver hulpe en bijstand sal versoeken.

Eijndelijk hebbe ter verlenginge van desen briev

van suijvere en opregte vrundschap niets meer te

melden, dan dat deselve verzelt gaat van een

vrundelijk geschenk van de uijtneemende, en bij

d’E: Comp: soo seer gewilde vrugt, bestaande in een

veelheijt van

9. Bharen witte peper

hervoort komende uijt het reijn en toegenegene

kerte van uw hoog Edelens zoon Padoeka Sirij

Sulthaan, ’t geene hij den heere gouverneur

generaal Diderik Durven ende de raaden

van India is toedragende.

Geschreven in ’t casceel Den Diamant op Woens„

„dag den 9:e van de maand Djoemad ilawal

in't lopende Iaar na de vlugt des propheets 1142:—

Batavia