closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 15.' December A:o 1729.

Bantamse handelboekjes mogen affgeschreven

werden.

wijders vinden ons verpligt uEdele groot agtb:

nog reverentelijk te bedeelen, dat ons berigt is gewor„

„den, hoe den sultkhan, alschoon zijn hoogheijt het selve

voor ons ontveijnst, niet wel te pas soude weesen

door het bevangen raken van een konds op de borst,

die wanneer verslimmert, off tot een andere quaal

overgaan mogt, sullen wij niet versuijmen uEd:

groot agtb: tijdige kondschap daar van te geeven.

Na veel sammelens zijn verkogt geraakt de goe„

„dertjes, die uijt den boedel van den overleden Chinees

capitain swaawako bij stucken en brocken door ons

met geen kleene moeijten te agterhalen geweest, en

alhier ten eijnde voorsz: verbleven, off aangehouden

geworden zijn, dewelke affgeworpen hebben eenlijk

een sommetje van rd=s 550., die na afftrek van de

daar op gevallen ongelden per wissel staan over te ma„

„ken, om aan boedelm=ren van chineesen weder uijtgekeert te werden.

waar mede dese beslruijtende beveelende uEd: groot

agtb: seer dierbaare personen in de bescherminge des alder„

hoogsten, en verblijven med schuldige agtinge /:onderstond:/

hoog Edele hijd gebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens

onderdanige dienaren /:was getekend:/ Joh=n Sautijn

H:r Duiwvelt.