closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 27:' December 1729.

N:o 4. Copia biljet om alle inlandse negotianten alhier,

geen Bantammer off Lamponder

sijnde, in speelwijk te laten komen

om hunne passe te halen.

„. 5. extract van ’t geresolveerde dienthalven in

raade van Bantam op den 20.e deser.

„. 6. Copia stucken tot lasten van seker inlander

genaamt koekoet C: s: volgens

apart register gemerkt —.

„. 7. gerecolleerde Copia examinatie van seker

overgaande mansslaav genaamt

karim van Bougis.

„. 8. oncostreecquening van denselven.

„. 9. Naamrolletje van den Corporaal en twee

schildergasten, die altans na

Batavia vertrecken met een

hout kalje, waar in de Ban„

„tamnse zoldijboeken gesloten

onder ult:o augustij Jongstleden

onder een waare balance.

/:onderstond:/ Bantam Den 27:'

December 1729. /:was getekent:/ M:

Wilshuijsen eerste clercq.

Batavia