closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

Van Bantam Den 27.' December A:o 1729.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

E:r den corporaal

Fredrik Man

agtbare, Erntfeste, manhafte

en twee schildergaften

ontvangen den 30.'

wel wijse, voorsienige, seer gene„

December 1729.

„reuse en wijd gebiedende heeren.

het schip, ’t geen sedert het affzenden van onse Jongste ad„

vijsen aan uEd: groot agtb: van den 15.' deser, gisteren

desen inbogt passeerde uijt den weste, zeijlends na de

oost, willen wij verhopen, dat het waterschip Thienhoven

sal zijn geweest brengende de aangename tijdinge

dat de Iongst gedepecheerde retourscheepen de straat

van Tunda eijndelijk sullen zijn uijtgeraakt;

t geene men wenschten uEd: groot agtb: soo wel voor

sekerheijd te konnen berigten als de herstellinge des

zulthans van zijne borst quaal, na ’t gunt ons

dientweegen is gebleken door het weder te voorschijn

komen van zijn hoogheijt, die sijn vorig versoek

om.