closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23:' Januarij 1730.

Bij evengem: missive vermelt, en bestaan hebbende

in

1. Fraeij zilver purper collurig stoff

4. zouratse allegias, te weten.

2. met gouds, en

2. met silvere streepen.

6. cassa Bengaals met goude hooffden.

6. fijne addenthaijs

6. „. geschilderde cust chitsen

6. @. fraeijgroen fluweel

4. gobars mataram, en

10. Committers cust.

welk een en ander, naden inhoud van voorn:

missive aan uw hoog Edelens zoon Srij sulthan

wel ter hand gesteld zijnde, heeft hij den alderhoog„

„sten God daar voor gelooft en gedankt, betuijgende

dierwegens nogmaals sijne meenigvuldige dank

„baarheijt aan den heere gouverneur generaal

Diderik Durven ende de raaden van India.

Bij den ontvangst van de briev van zuijvere

en opregte vrindschap van den overledene heere

gouverneur generaal Mattheus De Haan

welke met de wederkomst van uw hoog Edelens

zoons gezant Radien weegnja kasoema nagara

nevens.