closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a:o 1730..

Bantam

Rag

ontfangen

en raad tot bantam aan als booven

de dato 6:' maart 1730

12.

den 11: maart

register der papieren

„28.

het schip de berbici

Rax

port van gecomitteerdens den capita

in hendrik Duirveld, den fiscaal

Ian Steenwijk en luijtenant si„

mon groeneveld wegens de Aagte

gesteldh:t vande agterbrug van speel„

wijk ende nood sakelijkheijt van dies

vernieuwing

„30

den 12: maart

brie

fje van den gesaghebber Ian sau„

den julander sa„

Camat

tijn en den raad tot bantam aan

haar Ed:s tot batavia gedateert

den 1: maart 1730.

„31.

den 16: maat p.r den

javaan loera sru„brie

fije van en aan als even de dato

ga laksana

den 14:e maart a:o 1730

33.