closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pag:s 1.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M=r Diderik Darven

Gouverneur generaal, en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gesirenge, groot

agtbare, Erntfeste, manhafte,

P:r den Arachier

Raloengkong

wel wijse, voorsienige, Seer

ontvangen dese

8. Februarij 1730.

genereuse en wijd gebiedende

heeren.

va het affzenden van onse Iongste eerbiedige advijsen

aan uw Edele groot agtb: gedagtekend den 16.e der laatst

affgeweken maand, arriveerde den 24.e daar aan alhier

ter rheede het schip Berbice, waar mede ons bestelt sijnde

uw Edele groot agtb: missive van den 11: dier maand

sullen daar op met dien bodem, na volladen te weesen

met peper het nodige antwoord pligtschuldiglaten

volgen, en desen eenelijk dienen laten tot Commu„

„nicatie dat gisteren van hier gesien, en heden

Bantam gepasseerd zijn de Iongst gedepecheerde retour

„scheepen: Terwijl hier mede besluijtende met schuldige

agtinge blijven /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge, en

wijd