closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart 1730.

zijn, waar van wij het tegendeel vrij beswaarlijker

konnen doen geloven aan den vorst, als uw Edele

groot agtb: voor te dragen het versoek van den

fiscaal Steenwijk, ten eijnde aan zijn huijsvrouw

gunstiglijk mag toegestaan werden een heer na

Batavia te doen, tot het laten doopen van haar dog„

„tertje, en het verrigten van nog eenige andere nood

wendigheeden, wijders gaat hier nevens een

naamrolletje der volgende versoekers, te weten, van

Harmanus Dorsman van Rotterdam met het

schip Nephtunis A:o 1721. in India gekomen voor sol„

„daat met ƒ10. naderhand gevordert tot corporaalmet

14. glb: ter maand, en ongevaer 17. maanden herwaards

den dienst van Zergeant bij provisie waargenomen

hebbende, versoekt mits: tijds expiratie tot die qua„

„liteijt absoluit gevordert te werden, mitsgaders de

ordinaire zergeants gagie gewonnen te hebben van

den 26.' September A:o 1728., dat hij tot die bediening

provisioneel op Banjermassing aangestelt is,

Michiel van Crombrugge van Ias van Gent A:o 1727.

met de Samaritaan voor soldaat â ƒ9. p:r m:t in India

gekomen en ten desen comptoire den dienst van

guarnisoenschrijver eenigen tijd ten onsen genoegen

waargenomen hebbende, versoekt tot die bediening

met.