closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart 1730.—

met de gagie daar toe staende absoluit bevordert te werden.

Fredrik Han van Starregard A:o 1728. voor soldaat â

ƒ9. met de Cornelia, itoi

Ian Iacobsz: van holsteijn a:o 1727. met de Lagepolder

en ƒ9. mede voor soldaat, en

Jan Linkhoven van Bensdorff insgelijx voor soldaet

met ƒ9. p=r Westerdijxhorn a:o 1723. in India gekomen

zijnde, mitsgaders alle drie den dienst van Corporaal

bij provisie ten desen comptoire eenigen tijd waarge„

„men hebbende, versoeken in die qualiteijt absoluit

gevordert te werden met de gagie daar toe staande.

Gerrit verschure van Rotterdam A:o 1728. met het

huijs Ten Donk â ƒ4. p=mmo voor soldaat in India ge„

„komen, en sedert tot den dienst van sadelmaker

gebruijkt geworden zijnde versoekt in die qualiteijt

met de daar toe staande gagie bevestigt te werden.

Adriaan de Ridder van Rotterdam A:o 1728. voor

soldaat met Berkenroode in India gekomen, en

derthien maanden als huijstimmerman gebruijkt

geworden zijnde, versoekt tot die bediening abboluit ge„

vordert te werden met de gagie daar toe staande

Jan Hendrik Blok van Leeuwaerden, en

Iohannes Rond van Messencassel, beijde A:o 1728

met Gaasperdam â ƒ4. p=mmo voor soldaten in India

Eijnde

25.