closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' Maart 1730.

Register der Papieren gaan„

„de opheden van hier na Batavia

p:r het schip Berbice geconsign:t

aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen

gestr: heer H:r Diderik Durven

gouverneur generaal en d’o Edele hee„

„ren Rrraaden van Nederlands India

Namentlijk.

N:o 1. origineele missive aan wel gem: haar hoog Edelheedens

van den oppercoopman Johan Sau„

„tijn gezaghebber benevens den raad

alhier de dato deses.

„. 2. verklaring van gecommitteerdens, de adsistenten

Gerard Brand en Gerard albert: Dub„

beldekop wegens de rijxe en zuijvere

gesteldheijt der gescheepte peper in

voorm: bodem ter quantiteijt van

2253. bharen.

„. 3. cognoiscement.

„. 4. Naamrolletje van der thien stux ontvlugt geweest

zijnde agterhaalde slaven.

„. 5. elff stux harer gerecoleerde Copia confessien.

6. briev met een open slip van ged:n gezaghebber en

N3. hier bij een vorzegelde sak

met geld in handen van den

raad aan boedelmeesteren van chineesen

schipper Cornelis van rane

tot.