closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' Maart 1730.

tot Batavia, annex dies bijlagen.

N:o 7. Naamrolletje van 9. versoekers om bevordering in qualit en gagie:

„. 8. Copia rapport van gecommitt:s, den militair capitain

Hendrik Duirvelt, den fiscaal Jan

Steenwijk, en lieutenant Simon groene„

„vels, wegens de slegte gesteldheijt van de

agterbrug van Speelwijk, en de noodsake„

„lijkheijt van dies vernieuwing.

„. 9. Brievken gesz: van Bantam den 2.' deser aan den gesag„

„voerder van de chialoup De valk an„

„nepeen copia rapport, concerneeren„

„de het andwoord, dat denselve daer op

heeft laten geeven met berigt van ’t

verliesen van twee ankers, en dat

tijding van Engelse ontvangen had

hoe het schip Kokshorn medio gber:

uijt glia met een goede lading na

Nederland vertrokken was:

rstrekte kostgelden ter somma van

N:o 10. oncostreecq: van ve

ƒ121:4: aan de scheepelingen van de Ber„

„bice voorm:t bij verloop van randsoei.

17. Berigt van den administrateur Mauritius de Graaff

wegens de onbruijkbaarheijt van

drie overgaande peperharpen:

N.o 12.

29.