closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart 1730.

N:o 12. memoritje van een inlandsketting ganger ins„

„gelijx met desen bodem overvarende

Bantam Den 6:' Maart 1730. /:was getekent:/ I. C=s

Willhuijsen eerste clercq /:ter zijde stond:/ MB: hier bij

gaan drie peperharpen, waar voor andere in plaats ver„

sogt werden, en 200. potten niet wel doorbrands, en van

sween gezuijverde witkalk voor het ambagtsquartier

tot Batavia.

Rapport, gedaan aan den

E: heer Johan Saurijn

oppercoopman en gesaghebber

te deser besetting, door den capit:n

HHendrik Duiwelt, den

Fiscaal Ian Steenwijk,

en Luijtenant Simon Groe„

„nevels concerneerende de

slegte gesteltheijt van de hou„

„te brug, die sig agter Speel„

„wijk aan de oostkant over de

gragt strekt.

E: achtbaren heer.

In nakominge van uE: agtb: g’'eerde ordre, hebben

wij ondergeschreven als expresse daar toe gecom„

„mitteerd.