closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam ne Den 6.' Maart 1730.

„mitteerd weesende, nauwkeurig besigtigt de brug„

die agter ’s Comp=s bemuurd erff Speelwijk aan de

oostkant over de gragt legt mitsgaders bevonden

dat soo wel dies boven, als ganschen onderstel ver„

„gaan is, indiervoegen, dat 'er noodsakelijk een

geheele nieuwe brug voor in plaats dient ge„

„maakt te werden, ’t zij weder vast, als de vorige,

dan wel med een val off wip, welk laatste suustinee„

„rende best te weesen blijven met respect, onder„

„stond, E: agtb: keer, lager uE: agtb: onderdanige

dienaren, getekend Hendrik Duirvelt, I:n

Steenwijk, en Simon Groenevelt, tor Zijden

Bantam den 2:' maart 1730. /:onderstond:/ accor„

„deert /:was getekend:/ M:s Wilshuijsen eerste C:lircq.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal, en d’' Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot agtb:

P„r den Inlander

Salama

Erntfeste, manhafte, welwijse, voor„

ontvangen den 12.

Maart 1730.—

„sienige seer genereuse en wijdgebiedende heeren.

met.

31.